Platba za tovar alebo služby internetového obchodu (e-shopu) www.kvetyzuzka.sk
(súčasť Článku IV. Všeobecných obchodných podmienok)

Článok IV. Platobné podmienky
1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť:
a) prostredníctvom platby na účet
b) prostredníctvom platby v hotovosti alebo kartou v prípade osobného odberu v kamennej predajni
2. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.