Služby našim zákazníkom poskytujeme na najvyššej profesionálnej úrovni, prevažne v rámci Košíc a v Košickom kraji. Služby našej spoločnosti však využívajú aj naši vážení a dlhoroční klienti z USA, Kanady, Švajčiarska, Maďarska a ďalších krajín Európy. Ide hlavne o starých Košičanov, ktorí sa kedysi vysťahovali do zahraničia a prostredníctvom našej spoločnosti poskytujú starostlivosť o hroby svojich rodičov, starých rodičov a pod.. Empatický, odborne pripravený, ústretový a profesionálny prístup zamestnancov prevádzky KVETY-ZUZKA je pre vás pripravený. Spoločnosť neustále pracuje na sebazdokonaľovaní. Ustavične hľadá nové možnosti a spôsoby výroby smútočnej floristiky, ktoré ihneď uvádza do praxe a je lídrom v tomto segmente. Neustále hľadá a skúma nové trendy v segmente a poskytuje poradenskú činnosť v oblasti smútočnej floristiky. Účasťou na zahraničných výstavách a návštevách získavame neoceniteľné skúsenosti a vedomosti, ktoré vieme použiť v praxi.