Doprava internetového obchodu (e-shopu) www.kvetyzuzka.sk
(súčasť Článku VI. Všeobecných obchodných podmienok)

Článok VI. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb
1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:
a) Vlastnou dopravou predávajúceho na krematórium sumu 5 €,
b) vlastnou dopravou predávajúceho na verejný cintorín, cintorín Rozália a na cintoríny v mestských častiach mesta Košice I, II, III a IV: Kavečany, Ťahanovce, Košická Nová Ves, Vyšné Opátske, Krásna nad Hornádom, Barca 10 €,
c) vlastnou dopravou predávajúceho na cintoríny v mestských častiach mesta Košice I, II, III a IV: Šebastovce, Šaca, Poľov, Pereš, Lorinčík 20 €,
d) vlastnou dopravou predávajúceho mimo okresu Košice mesto 0,72 € za 1 km jazdy v oboch smeroch,
e) doručenie kvetinovej výzdoby po obrade vlastnou dopravou predávajúceho z krematória na iný cintorín v rámci okresu Košice mesto sumu 20 €.
2. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
3. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.